1200℃ Muffle Furnace

   • Model: SH-FU-3MG

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 2.9 L
    - Temp : 1200°C (2192°F)

   • Model: SH-FU-5MG

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 4.5 L
    - Temp : 1200°C (2192°F)

   • Model: SH-FU-14MG

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 14 L
    - Temp : 1200°C (2192°F)

   • Model: SH-FU-27MG

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 27 L
    - Temp : 1200°C (2192°F)

 •  [1]