1500℃ Muffle Furnace

   • Model: SH-FU-4MH

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 4.5 L
    - Temp : 1500°C (2732°F)

   • Model: SH-FU-11MH

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 11 L
    - Temp : 1500°C (2732°F)

   • Model: SH-FU-22MH

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 22 L
    - Temp : 1500°C (2732°F)

   • Model: SH-FU-36MH

    - Type : Muffle Furnace
    - Capa : 36 L
    - Temp : 1500°C (2732°F)

 •  [1]